Witamy na stronie

REGULAMIN

Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@panel-system.local lub formularz kontaktowy na stronie Sklepu w zakładce Kontakt.

§ 3.
Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie też posiadają gwarancję producenta.

§ 4.
Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

§ 5.
Informacje handlowe zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§ 6.
Wszystkie ceny produktów na stronach internetowych podawane są w dwóch wariantach – jako ceny netto oraz brutto (te zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Przy wybranych produktach cena może być podana w przeliczeniu za 1 m2 zgodnie z informacją zawartą w opisie produktu. Przed zakupem produktu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w celu obliczenia ceny całego obiektu (produktu).

§ 7.
Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu.

§ 8.
Na wszystkie towary sprzedawane w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

§ 9.
Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie Sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

§ 10.
Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny zamówionego towaru w formie przedpłaty na konto bankowe wskazane przez Sklep.

§ 11.
Sklep rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia po zaksięgowaniu minimum 35% ceny przedmiotu zamówienia na koncie bankowym wskazanym przez Sklep. Pozostała należność za towar musi wpłynąć na konto najpóźniej w dniu odbioru zamówionego towaru przez Klienta bądź w dniu realizacji wysyłki przez Sklep.

§ 12.
Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni, nie dłużej jednak niż dni 30. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia miałby przekroczyć podane terminy, Sklep skontaktuje się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.

§ 13.
Termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania minimum 35% ceny przedmiotu zamówienia na koncie bankowym wskazanym przez Sklep.

§ 14.
Koszty transportu zakupionego towaru, jego wydania i odebrania ponosi Klient.

§ 15.
Możliwy jest odbiór zakupionego towaru bezpośrednio przez Klienta własnym transportem po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów ze Sklepem. Przy realizacji zamówienia przez sklep koszty transportu nie są wliczane do wartości zamówienia. Szczegóły dotyczące kosztów transportu znajdują się w opisie produktu.

§ 16.
Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

§ 17.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki lub nieodebranie przesyłki z powodu nieobecności Klienta w miejscu dostarczenia przesyłki, podczas wizyty dostawcy. W takim przypadku koszty ponownej obsługi zamówienia oraz koszty ponownej przesyłki pokrywa Klient.

§ 18.
Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że towar jest nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, z kompletem dokumentacji i nie nosi śladów użycia. Zwrotom nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienie Klienta.

§ 19.
Koszty zwrotu towaru ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi.

§ 20.
Zwrotu towaru Klient dokonuje na adres producenta towaru po wcześniejszym uzgodnieniu.

§ 21.
Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są pod adresem e-mail: biuro@panel-system.local. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko, jeżeli zostały stwierdzone w momencie odbioru towaru, w obecności pracownika firmy dostarczającej towar.

§ 22.
W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją zamówienia, Klient ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu. Sklep ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację, pod warunkiem, że została ona zgłoszona do 7 dni od otrzymania przesyłki. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie i przesłać na adres producenta towaru po wcześniejszym uzgodnieniu.

§ 23.
Producent towaru po uzgodnieniu tego z Klientem  może usunąć wady zamówionego towaru stanowiące podstawę reklamacji bezpośrednio u Klienta.

§ 24.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez producenta przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, producent towaru zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

§ 25.
Koszty związane z odsyłaniem reklamowanego towaru ponosi Klient. Są one zwracane przez producenta towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 26.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Klient, w tym koszty transportu.

§ 27.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 28.
Zdjęcia umieszczone na stronach Sklepu opisujących towary mają charakter demonstracyjny i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Klient zawsze zamawia nowe produkty prosto od producenta, które są wykonywane specjalnie dla Klienta na jego zlecenie.

§ 29.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 30.
Sklep w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) z późniejszymi zmianami.

§ 31.
Dokonanie zakupów w Sklepie wiąże się z podaniem przez Klienta informacji kontaktowych m.in.: numeru telefonu czy adresu poczty elektronicznej (adres e-mail). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień, produkcji i dostawy towaru, sprawozdawczości księgowej oraz informowania o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu.

§ 32.
Dane osobowe Klientów są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, które spełniają wymogi określone przepisami prawa.

§ 33.
Klienci, których dane osobowe Sklep przetwarza, posiadają uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do własnych danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

§ 34.
Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

§ 35.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.